Orase | Iernut | Harta Iernut

Istoric Iernut


     Prezentare generala Iernut | Asezare Iernut | Suprafata Iernut | Populatie Iernut | Densitate Iernut | Istoric Iernut | Obiective turistice Iernut | Obiective istorice Iernut | Edificii culturale Iernut | Edificii religioase Iernut | Divertisment Iernut | Locatii Iernut | Cazare Iernut | Agrement Iernut | Baze sportive Iernut | Sporturi Iernut | Cai de comunicatie Iernut | Monumente si statui Iernut |


Istoric - Iernut

Istoric Iernut:
-in arealul satului Cipau au fost descoperite (1953-1955) urmele unei asezari neolitice, apartinand Culturii Cris (mileniul 5 I.Hr.), in care s-au gasit fragmente de vase ceramice (cesti) cu decor de impunsaturi succesive, un cimitir de inhumatie datand din prima Epoca a fierului, cu inventar bogat (ceramica modelata cu mana, bratari din bronz, piese de harnasament din bronz si fier s.a.), o asezare rasfirata de bordeie si o necropola de incineratie din secolul IV d.Hr., apa citeste...