Orase | Iernut | Harta Iernut
     Istoric - Iernut |

Istoric - Iernut

Istoric Iernut:
-in arealul satului Cipau au fost descoperite (1953-1955) urmele unei asezari neolitice, apartinand Culturii Cris (mileniul 5 I.Hr.), in care s-au gasit fragmente de vase ceramice (cesti) cu decor de impunsaturi succesive, un cimitir de inhumatie datand din prima Epoca a fierului, cu inventar bogat (ceramica modelata cu mana, bratari din bronz, piese de harnasament din bronz si fier s.a.), o asezare rasfirata de bordeie si o necropola de incineratie din secolul IV d.Hr., apartinand unui grup de daci liberi, din care s-au recuperat un tezaur de monede romane din bronz, precum si ceramica modelata la roata (secolul IV d.Hr.);
-tot aici a fost identificata o asezare de bordeie cu cimitir de inhumatie, datand din secolele V-VI d.Hr, in care s-au gasit obiecte de ceramica cenusie lustruita, o catarama din argint aurit, piepteni, varfuri de sageti din fier s.a.;
-pe teritoriul satului Lechinta au fost scoase la iveala urmele unei asezari omenesti cu mai multe niveluri de locuire, datand de la sfarsitul Epocii bronzului, din perioada geto-dacica (fragmente ceramice lucrate la roata sau cu mana), din timpul stapanirii romane, din secolul VI d.Hr. (varfuri de sageti cu trei muchii, o sabie din fier, un cercel s.a.) si din secolele IX-1X (ceramica decorata cu linii incizate, simple sau valurite);
-in perimetrul orasului Iernut, in punctul numit „Fundul Bedeelor“, a fost identificat un mormant de incineratie din secolele VIII-VII i.Hr. si s-au gasit vase ceramice apartinand Culturii Basarabi (secolele IX-VI i.Hr.);
-localitatea Iernut apare mentionata documentar prima oara in 1257, cu numele de Terra Ranoltu, iar cu numele actual (respectiv Iernot) din 1854. In arealul satului Oarba de Mures, intre 22 si 29 septembrie 1944, trupele romane au purtat lupte grele impotriva armatelor hitleriste pentru cucerirea Dealului Sangeorgiu (cotele 409, 463 si 495) - punct-cheie in operatiunile militare de eliberare a partii de nord-vest a Transilvaniei;
-localitatea Iernut a fost declarata oras la 18 aprilie 1989, avand in subordine administrativa 8 sate: Cipau, Deag, Lechinta, Oarba de Mures, Porum-bac, Racamet, Salcud, Sfantu Gheorghe.