Orase | Harta Iernut

Orase - Iernut


     Prezentare generala Iernut | Asezare Iernut | Suprafata Iernut | Populatie Iernut | Densitate Iernut | Istoric Iernut | Obiective turistice Iernut | Obiective istorice Iernut | Edificii culturale Iernut | Edificii religioase Iernut | Divertisment Iernut | Locatii Iernut | Cazare Iernut | Agrement Iernut | Baze sportive Iernut | Sporturi Iernut | Cai de comunicatie Iernut | Monumente si statui Iernut |


Prezentare generala - Iernut

Prezentare generala Iernut:
Iernut, oras in judetul Mures, situat in partea de sud a Campiei Transilvaniei, la 300 m. altitudine, pe stanga raului Mures, la confluenta cu Seulia, la 30 km sud-vest de municipiul Targu Mures.
Populatie: 9944 locuitori (1 iulie 2001): 4971 de sex masculin si 4973 feminin.
Suprafata: 6,7 km2.
Densitatea: 1464 locuitori/km2.

Istoric - Iernut

Istoric Iernut:
-in arealul satului Cipau au fost descoperite (1953-1955) urmele unei asezari neolitice, apartinand Culturii Cris (mileniul 5 I.Hr.), in care s-au gasit fragmente de vase ceramice (cesti) cu decor de impunsaturi succesive, un cimitir de inhumatie datand din prima Epoca a fierului, cu inventar bogat (ceramica modelata cu mana, bratari din bronz, piese de harnasament din bronz si fier s.a.), o asezare rasfirata de bordeie si o necropola de incineratie din secolul IV d.Hr., apa citeste...

Obiective istorice - Iernut

Obiective istorice Iernut:
-Castelul „Kornis-Rakoczi-Bethlen“, construit in 1545 (modificat in 1650-1660), in stilul Renasterii, dupa planurile arhitectului venetian Agostino Serena;

Edificii culturale - Iernut

Edificii culturale Iernut:
-Muzeul de istorie;
-pe teritoriul satului Oarba de Mures functioneaza (din 1984), in sezonul estival, o tabara nationala de sculptura in aer liber, in cadrul careia sunt create opere cu subiecte ce amintesc de luptele purtate aici in septembrie 1944.

Edificii religioase - Iernut

Edificii religioase Iernut:
-biserica din 1486 (azi reformata); statuia „Lupoaica alaptand pe Romulus si Remus“ (Lupa capitolina);
-in satul Cipau, mentionat documentar in 1332, se afla o biserica din secolul XV, cu modificari din secolul XVIII, iar in satul Deag, atestat documentar in 1332, exista bisericile din lemn cu hramurile „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil“ (1765) si „Buna Vestire“ (secolul XVIII).

Monumente si statui - Iernut

Monumente si statui Iernut:
-Monumentul eroilor, opera a sculptorului Harsay Mozes, ridicat in memoria celor 11000 de eroi cazuti in timpul luptelor din septembrie 1944, inaugurat la 9 mai 1950;

Cai de comunicatie - Iernut

Cai de comunicatie Iernut:
statie de cale ferata si nod rutier.