Orase | Zalau | Harta Zalau
     Istoric - Zalau |

Istoric - Zalau

Istoric Zalau:
-in perimetrul orasului au fost descoperite vestigii neolitice, din Epoca bronzului, din perioada dacica (monede) si din timpul ocupatiei romane;
-localitatea apare mentionata documentar prima oara in 1220, cu numele Villa Zyloc, iar apoi in documentele anilor 1240, 1282, 1318, 1370, 1475 (Oppidum Zylah), 1542 etc;
-printr-un act din 6 mai 1246, localitatea Zalau intra in posesia Episcopatului catolic de Oradea, ramanand sub autoritatea acestuia pana in anul 1542, cand intra in componenta Principatului Transilvaniei;
-la 4 februarie 1600, voievodul Mihai Viteazul a emis un act, la Alba Iulia, prin care intarea privilegiul pe care-l acordase targului Zalau la 1 martie 1594 principele Sigismund, privind scutirea de vama a vinurilor provenite din viile de la Zalau;
-de-a lungul secolului XVII se dezvolta numeroase mestesuguri, aparute in secolul XVI si organizate in bresle (olari, cizmari, macelari, cojocari s.a.);
-in 1793, localitatea Zalau este ridicata la rang de targ. In timpul ocupatiei habsburgice au fost infiintate o serie de scoli cu limba de predare (obligatoriu) in maghiara, ca de exemplu o scoala pedagogica de fete (1870), o scoala medie de baieti (1873), numita din 1902 „Colegiul Wesselenyi“ (azi Liceu teoretic) s.a.;
-declarat municipiu la 27 iulie 1979, in prezent orasul Zalau are in subordine administrativa localitatea componenta Slana.