Orase | Harta Zalau

Orase - Zalau


     Prezentare generala Zalau | Asezare Zalau | Suprafata Zalau | Populatie Zalau | Densitate Zalau | Istoric Zalau | Obiective turistice Zalau | Obiective istorice Zalau | Edificii culturale Zalau | Edificii religioase Zalau | Divertisment Zalau | Locatii Zalau | Cazare Zalau | Agrement Zalau | Baze sportive Zalau | Sporturi Zalau | Cai de comunicatie Zalau | Monumente si statui Zalau |


Prezentare generala - Zalau

Prezentare generala Zalau:
Zalau, municipiu, resedinta a judetului Salaj, situat in depresiunea cu acelasi nume, la 275 m. altitudine, la poalele de nord-est ale Muntilor Meses, pe cursul superior al raului Zalau.
Populatie: 70080 locuitori (1 iulie 2001): 34716 de sex masculin si 35364 feminin.
Suprafata: 9,46 km2.
Densitatea: 7489 locuitori/km2.

Istoric - Zalau

Istoric Zalau:
-in perimetrul orasului au fost descoperite vestigii neolitice, din Epoca bronzului, din perioada dacica (monede) si din timpul ocupatiei romane;
-localitatea apare mentionata documentar prima oara in 1220, cu numele Villa Zyloc, iar apoi in documentele anilor 1240, 1282, 1318, 1370, 1475 (Oppidum Zylah), 1542 etc;
-printr-un act din 6 mai 1246, localitatea Zalau intra in posesia Episcopatului catolic de Oradea, ramanand sub autoritatea acestuia pana in anul 154 citeste...

Obiective istorice - Zalau

Obiective istorice Zalau:
-cladirile fostului Tribunal si Prefecturi (1889), azi Primaria municipiului, si a fostului teatru (1895);
-cladirea fostului colegiu reformat „Wesselenyi“, construita in 1860 de comerciantii armeni;

Edificii culturale - Zalau

Edificii culturale Zalau:
-Muzeul judetean de istorie si arta, cu colectii de arheologie, istorie, etnografie, arta romaneasca moderna, arta populara si entomologie (1971);
-Biblioteca judeteana „Ionita Scipione Badescu“ (1954), cu 150000 volume (1994).

Edificii religioase - Zalau

Edificii religioase Zalau:
-biserica romano-catolica (1878);
-biserica reformata, in stil baroc, construita in anii 1904-1907 dupa planurile arhitectilor Papp Gyula si Szabolcz Ferenc;
-Catedrala ortodoxa cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“(1929-1932), cu elemente brancovenesti;
-in localitatea componenta Stana se afla o biserica ortodoxa, din lemn, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ (1778, cu picturi pe peretii interiori din 1795 si pe cei exteriori din 1894).

Monumente si statui - Zalau

Monumente si statui Zalau:
-bustul lui Simion Barnutiu, opera a sculptorului Romulus Ladea; grupul statuar cu baronul Wesselenyi si iobagul Pop Samuila, realizat de sculptorul Fadrusz, dezvelit in 1902;

Divertisment - Zalau

Divertisment Zalau:
-festival anual international al dansului femeiesc (in luna august).

Cai de comunicatie - Zalau

Cai de comunicatie Zalau:
-statie finala pe cale ferata (inaugurata in 1887) si nod rutier.