Judete | Giurgiu |

Relief Giurgiu


     Prezentare generala Giurgiu | Asezare Giurgiu | Suprafata Giurgiu | Densitate Giurgiu | Populatie Giurgiu | Relief Giurgiu | Retea hidrografica Giurgiu | Clima Giurgiu | Vegetatia Giurgiu | Fauna Giurgiu | Istoric Giurgiu | Orase Giurgiu | Zone si tinuturi Giurgiu | Obiective turistice Giurgiu | Obiective istorice Giurgiu | Edificii culturale Giurgiu | Edificii religioase Giurgiu | Divertisment Giurgiu | Cazare Giurgiu | Locatii Giurgiu | Agrement Giurgiu | Baze sportive Giurgiu | Sporturi Giurgiu | Statiuni Giurgiu | Etnografie Giurgiu | Cai de comunicatie Giurgiu |


Relieful judetul Giurgiu

Relieful judetul Giurgiu:
-apartine in intregime sectorului de campie si cuprinde mai multe subunitati: Campia Burnazului, sectoare din Campia Gavanu-Burdea si Titu;
-Lunca Dunarii, pana in anii ’60, era o zona a apelor provenite din revarsare, dar treptat, prin indiguiri si desecari, a fost redata agriculturii.