Orase | Sighetu Marmatiei | Harta Sighetu Marmatiei
     Istoric - Sighetu Marmatiei |

Istoric - Sighetu Marmatiei

Istoric Sighetu Marmatiei:
-cele mai vechi urme de locuire identificate pe teritoriul actualului oras dateaza din Paleolitic si Neolitic, iar pe Dealul Solovan au fost descoperite (1964-1965) vestigiile unei asezari fortificate din Epoca bronzului tarziu;
-localitatea apare mentionata documentar prima oara in 1329, iar apoi in 1334 (cu numele Plebanus Dygnet/Zygnetsau Zyket) si in 1346 (cu denumirea de Zyghet);
-in 1394, asezarea a devenit resedinta voievodala a Comitatului Maramures, servind si ca loc de adunari si targuri, pe care rutenii o numeau Sihot;
-in 1397, localitatea este consemnata in documente ca oppidum (targ), in 1459 ca civitas (oras), iar mai tarziu cu toponimul Marmatia (Datum Marmatiis);
-in secolul XVI, la Sighetu Marmatiei a luat fiinta o scoala, iar in 1836 s-a deschis o Academie de Drept (reorganizata in 1869), care a existat pana in 1920;
-la 5 februarie 1861, intelectualii maramureseni au fondat „Asociatiunea pentru cultura poporului roman din Maramures“, una dintre cele mai vechi institutii de cultura, dar cu o existenta efemera (pana in 1867);
-in 1862 a fost intemeiat „Institutul pedagogic romanesc“ (Preparandia), care a functionat pana in 1872, iar in 1867 a fost infiintata Societatea de lectura a romanilor maramureseni „Dragoseanca“. Pana la l ianuarie 1965, orasul s-a numit Sighet, iar la 17 februarie 1968 a fost declarat municipiu. In prezent, municipiul Sighetu Marmatiei are in subordine administrativa 5 localitati componente: Iapa (atestata documentar in 1406), Lazu Baciului, Sugau, Valea Cufundoasa, Valea Hotarului.