Orase | Odobesti | Harta Odobesti
     Edificii religioase - Odobesti |

Edificii religioase - Odobesti

Edificii religioase Odobesti:
-biserica „Vovidenia“ (1670-1680), ctitorie a vistiernicului Iordache Teodorescu-Cantacuzino, refacuta in anii 1780-1795 de familia Pamfil;
-bisericile cu hramurile „Inaltarea Sfintei Cruci“ (secolul XVIII, recladita in 1832 de Serban Guranda, restaurata si repictata in 1994-1998), „Sfantul Gheorghe“ (1708), „Nasterea Maicii Domnului“ (1732), „Sfantul Nicolae“ a fostului schit Capatan (1759, reparata in 1936), „Sfantul Ilie“ (1777);
-biserica Negustorilor (secolul XVIII);
-biserica catolica (secolul XVIII);