Statiuni | Miercurea Sibiului | Harta Miercurea Sibiului
     Factori naturali de cura - Miercurea Sibiului |

Factori naturali cura Miercurea Sibiului

Factori naturali cura Miercurea Sibiului:
Aici se gasesc izvoare minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice, clorurate, sodice concentrate si namol sapropelic.