Statiuni | Lipova | Harta Lipova
     Factori naturali de cura - Lipova |

Factori naturali cura Lipova

Factori naturali cura Lipova:
Factorii naturali de cura sunt: climatul de ses sedativ indiferent, cu izvoare cu ape minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, sodice, calcice, magneziene, hipotone.