Delta Dunarii | Harta Delta Dunarii
     Fauna - Delta Dunarii |

Fauna apelor curgatoare si statatoare din Delta Dunarii

Fauna apelor curgatoare si statatoare din Delta Dunarii:
Ca o regiune in continua dezvoltare si expansiune, Delta Dunarii constituie un loc favorabil pentru evolutia unei flore si a unei faune unice in Europa, cu multiple specii rare, predominand mediul acvatic. Dar nu lipsesc nici mediul terestru reprezentat prin grindurile Letea, Caraorman, Stipoc, Saraturile si Campul Chiliei pe care se dezvolta o vegetatie xerofila (adaptata la uscaciune) si o fauna adecvata, specifice stepelor est - europene, cu influente mediteraneene. Intre aceste doua medii se interpune cel mlastinos, inundabil, cu specii vegetale si faunistice cu posibilitatea de adaptare alternativa (apa, uscat).

Fauna apelor curgatoare:
Planctonul este alcatuit in principal din plante si animale microscopice plutitoare, hrana pentru viermi, moluste, larvele celenteratelor, spongierilor, pestisorilor.
Ihtiofauna este reprezentata mai ales de sturioni (morun - Huso huso, nisetru - Acipenser güldenstaedti, pastruga - Acipenser stellatus), “purtatorii” icrelor negre. Acestia migreaza din Marea Neagra in Dunare pentru depunerea icrelor. Cega (Acipenser ruthenus) si viza traiesc numai in apele fluviului Dunarea. Mai intalnim crap (Cyprinus carpio), salau (Lucioperca lucioperca), somn (Silurus glanis), cosac (Abramis ballerus) si mai rar puieti sau adulti de obleti (Chalcalburnus chalchaoides danubicus).

Fauna apelor statatoare:
Include in primul rand lacurile, dar si o serie de canale si garle impotmolite. Fauna este reprezentata de crap (Cyprinus carpio), somn (Silurus glanis), salau (Lucioperca lucioperca), biban (Perca fluviatilis), stiuca (Esox lucius), carasul (Carassius auratus gibelio), lin (Tinca tinca), platica (Abramis brama), rosioara (Scardinius erytrophthalmus).