Orase | Harta Videle

Orase - Videle


     Prezentare generala Videle | Asezare Videle | Suprafata Videle | Populatie Videle | Densitate Videle | Istoric Videle | Obiective turistice Videle | Obiective istorice Videle | Edificii culturale Videle | Edificii religioase Videle | Divertisment Videle | Locatii Videle | Cazare Videle | Agrement Videle | Baze sportive Videle | Sporturi Videle | Cai de comunicatie Videle | Monumente si statui Videle |


Prezentare generala - Videle

Prezentare generala Videle:
Videle, oras in judetul Teleorman, situat in Campia Gavanu-Burdea, la 90-108 m. altitudine, pe raul Glavacioc, in apropiere de confluenta cu raul Sericu, la 48 km nord-est de municipiul Alexandria.
Populatia: 12331 locuitori (1 iulie 2001): 6087 de sex masculin si 6244 feminin.
Suprafata: 7,15 km2.
Densitatea: 1759 locuitori/km2.

Istoric - Videle

Istoric Videle:
-localitatea Videle (denumirea este de fapt un plural articulat al toponimului Vida) apare mentionata documentar prima oara in 1527, iar apoi in 1860 cu numele Wida;
-fosta comuna Vida (alcatuita din satele Vida, Vida Fotachesti. Vida Furculesti, Vida Cartojani), renumita in trecut pentru targurile saptamanale de cereale si vite, a fost declarata oras la 17 februarie 1968 cu numele Videle, in prezent are in subordine administrativa satul Cosoaia.

Edificii religioase - Videle

Edificii religioase Videle:
-biserica din caramida, cu hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil“ (secolul XIX), deteriorata de o puternica furtuna la 19 iulie 1997, cand i-au fost smulse usile si o parte din turla) ;
-biserica din lemn, cu hramul „Cuvioasa Parascheva“ (1759).

Cai de comunicatie - Videle

Cai de comunicatie Videle:
-nod feroviar (triaj complet automatizat) si rutier; statia de cale ferata a fost inaugurata in 1911.