Orase | Harta Vanju Mare

Orase - Vanju Mare


     Prezentare generala Vanju Mare | Asezare Vanju Mare | Suprafata Vanju Mare | Populatie Vanju Mare | Densitate Vanju Mare | Istoric Vanju Mare | Obiective turistice Vanju Mare | Obiective istorice Vanju Mare | Edificii culturale Vanju Mare | Edificii religioase Vanju Mare | Divertisment Vanju Mare | Locatii Vanju Mare | Cazare Vanju Mare | Agrement Vanju Mare | Baze sportive Vanju Mare | Sporturi Vanju Mare | Cai de comunicatie Vanju Mare | Monumente si statui Vanju Mare |


Prezentare generala - Vanju Mare

Prezentare generala Vanju Mare:
Vanju Mare, oras in judetul Mehedinti, situat in zona de contact a Campiei Blahnitei cu Piemontul Balacitei, la 100 m. altitudine, la 32 km sud-est de municipiul Drobeta-Turnu Severin.
Populatie: 6895 locuitori (1 iulie 2001): 3391 de sex masculin si 3504 feminin.
Suprafata: 2,73 km2.
Densitatea: 2607 locuitori/km2.

Istoric - Vanju Mare

Istoric Vanju Mare:
-in perimetrul actualului oras au fost descoperite vestigii arheologice datand din Neolitic, Epoca fierului si din perioada dacica. Prima mentiune documentara referitoare la localitatea Vanju Mare dateaza din 1772, iar la 17 februarie 1968 este declarat oras;
-in prezent are in subordine administrativa 4 sate: Bucura, Nicolae Balcescu, Orevita Mare, Traian.

Obiective turistice - Vanju Mare

Obiective turistice Vanju Mare:
-in arealul orasului (in extravilan) se afla o padure de agrement, cu o zona de interes cinegetic: Rezervatia naturala „Lunca Vanjului“ - o padure de lunca alcatuita din stejar, frasin, artar tataresc, in patura ierbacee vegeteaza, printre altele, margaritarul.

Cai de comunicatie - Vanju Mare

Cai de comunicatie Vanju Mare:
-nod rutier.