Orase | Harta Urlati

Orase - Urlati


     Prezentare generala Urlati | Asezare Urlati | Suprafata Urlati | Populatie Urlati | Densitate Urlati | Istoric Urlati | Obiective turistice Urlati | Obiective istorice Urlati | Edificii culturale Urlati | Edificii religioase Urlati | Divertisment Urlati | Locatii Urlati | Cazare Urlati | Agrement Urlati | Baze sportive Urlati | Sporturi Urlati | Cai de comunicatie Urlati | Monumente si statui Urlati |


Prezentare generala - Urlati

Prezentare generala Urlati:
Urlati, oras in judetul Prahova, situat la poalele de sud-vest ale Dealului Istrita, in zona de contact cu Campia Ploiestiului, la 200 m. altitudine, pe cursul superior al raului Cricovu Sarat, pe paralela de 45° latitudine nord, la 22 km nord-est de municipiul Ploiesti.
Populatie: 12001 locuitori (1 iulie 2001): 5970 de sex masculin si 6031 feminin.
Suprafata: 2,78 km2.
Densitatea: 4319 locuitori/km2.

Istoric - Urlati

Istoric Urlati:
-localitatea apare mentionata prima oara la 16 martie 1515, intr-un act emis la cancelaria domnului Neagoe Basarab, iar apoi este consemnat destul de des in acte oficiale (1576, 1603, 1607, 1638 etc.);
-in 1678 figura ca asezare rurala cu numele Saac, iar uneori aparea si cu denumirea Necseteasca (sub acest nume este inscris intr-un hrisov emis de domnul Gheorghe Duca);
-la sfarsitului secolului XVII, domnul Constantin Brancoveanu alege aceasta localitate, ca r citeste...

Obiective istorice - Urlati

Obiective istorice Urlati:
-conacul domnesc al lui Constantin Brancoveanu (1697); conacul „Alexandru Bellu“ (mijlocul secolul XIX), azi sediul Muzeului etnografic; cladirea Primariei (1915-1932);

Edificii culturale - Urlati

Edificii culturale Urlati:
-Muzeul etnografic si de arta decorativa (ceramica, portelan, covoare etc.), inaugurat in 1953.

Edificii religioase - Urlati

Edificii religioase Urlati:
-Biserica Galbena, cu hramul „Sfintii Voievozi“, construita in anii 1759-1761 prin osardia boierului Urlateanu, cu picturi murale interioare originale. Biserica poseda icoane pictate de Gheorghe Tattarescu;
-in localitatea componenta Jercalai se afla schitul „Sfanta Maria“-Cricov (de calugari), cu o biserica din lemn avand hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil“, datand din 1731. Biserica a fost adusa in 1929 din satul Lueriu (de langa Reghin) si ins citeste...

Monumente si statui - Urlati

Monumente si statui Urlati:
-Monumentul eroilor primului razboi mondial, realizat de sculptorul D. Matadonu;

Cai de comunicatie - Urlati

Cai de comunicatie Urlati:
-statie de cale ferata. (inaugurata la 13 septembrie 1872)si nod rutier.