Orase | Harta Slatina

Orase - Slatina


     Prezentare generala Slatina | Asezare Slatina | Suprafata Slatina | Populatie Slatina | Densitate Slatina | Istoric Slatina | Obiective turistice Slatina | Obiective istorice Slatina | Edificii culturale Slatina | Edificii religioase Slatina | Divertisment Slatina | Locatii Slatina | Cazare Slatina | Agrement Slatina | Baze sportive Slatina | Sporturi Slatina | Cai de comunicatie Slatina | Monumente si statui Slatina |


Prezentare generala - Slatina

Prezentare generala Slatina:
Slatina, municipiu in partea de sud a Romaniei, resedinta judetului Olt, situat pe terasele inalte de pe stanga raului Olt, la 135 m. altitudine, pe paraul Sopot, in zona de contact dintre prelungirile Piemontului Cotmeana cu Campia Boian.
Populatie: 86184 locuitori (1 iulie 2001): 42590 de sex masculin si 43594 feminin.
Suprafata: 15,53 km2.
Densitatea: 5625 locuitori/km2.

Istoric - Slatina

Istoric Slatina:
-cele mai vechi urme de locuire descoperite in perimetrul actual al orasului dateaza din Neolitic, apartinand culturilor Salcuta si Vadastra, mileniul IV-III i.Hr.);
-in 1960, in cartierul Crisan II au fost scoase la iveala vestigii din Epocile bronzului si fierului, din perioada daco-romana si din timpul migratiei popoarelor. Prima mentiune documentara a localitatii dateaza din 20 ianuarie 1368, intr-un act emis de Vladislav I (Vlaicu), in care este consemnata ca pu citeste...

Obiective istorice - Slatina

Obiective istorice Slatina:
-cladirile fostei Prefecturi (1886), Tribunalului judetean (1890) si liceului „Radu Greceanu“ (1891);

Edificii culturale - Slatina

Edificii culturale Slatina:
-Muzeul judetean (1956), cu sectii de istorie, arheologie, paleontologie si etnografie;
-Biblioteca judeteana „Ion Minulescu“ (1950), cu 154504 volume (1994);

Edificii religioase - Slatina

Edificii religioase Slatina:
-Manastirea Clocociov (de maici), datand de la inceputul secolului XVI (asa cum reiese dintr-un zapis de danie din 1512), a fost refacuta de Mihai Viteazul. Forma actuala a asezamantului monahal dateaza din 1645, cand marele aga Ducu (Dinicu) Buicescu a reconstruit biserica ce poarta hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil“, dupa modelul bisericii Manastirii Dealu de langa Targoviste. cu o turla pe naos si doua turle pe pronaos. Biserica a fost refacuta dup citeste...

Monumente si statui - Slatina

Monumente si statui Slatina:
-statuia din bronz, infatisandu-1 pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, dezvelita la 24 ianuarie 1993;

Divertisment - Slatina

Divertisment Slatina:
-la sfarsitul lunii august (in ultima sambata si duminica) are loc anual Festivalul folcloric „Calusarul“;

Cai de comunicatie - Slatina

Cai de comunicatie Slatina:
-statie de cale ferata (inaugurata la 5 ianuarie 1875) si nod rutier.