Orase | Harta Pitesti

Orase - Pitesti


     Prezentare generala Pitesti | Asezare Pitesti | Suprafata Pitesti | Populatie Pitesti | Densitate Pitesti | Istoric Pitesti | Obiective turistice Pitesti | Obiective istorice Pitesti | Edificii culturale Pitesti | Edificii religioase Pitesti | Divertisment Pitesti | Locatii Pitesti | Cazare Pitesti | Agrement Pitesti | Baze sportive Pitesti | Sporturi Pitesti | Cai de comunicatie Pitesti | Monumente si statui Pitesti |


Prezentare generala - Pitesti

Prezentare generala Pitesti:
Pitesti, municipiu in partea central-sudica a Romaniei, resedinta judetului Arges, situat pe terasele asimetrice de pe dreapta raului Arges, in zona de confluenta cu Raul Doamnei, pe tarmul lacului de acumulare Pitesti-Prundu, la poalele de sud-est ale Piemontului Cotmeana, in zona de contact cu Campia Pitestiului, la 270-300 m. altitudine.
Populatie: 186238 locuitori (1 iulie 2001): 90375 de sex masculin si 95863 feminin.
Suprafata: 16,4 km2.
citeste...

Istoric - Pitesti

Istoric Pitesti:
-in perimetrul municipiului Pitesti au fost descoperite vestigii arheologice datand din Paleoliticul inferior (cele cateva sute de unelte din piatra gasite aici apartin Culturii de Prund), din Neolitic si din Epocile bronzului si fierului (unelte, arme, vase ceramice, podoabe s.a.);
-dupa cucerirea Daciei de romani, aceasta zona a facut parte din provincia romana Moesia Inferioara, iar apoi din provinciile Dacia Inferior si Dacia Malvensis. Pe malul drept al raului A citeste...

Obiective istorice - Pitesti

Obiective istorice Pitesti:
-Atheneul Popular (1870, azi restaurant);
-Hanul Gabroveni (1877);
-Primaria veche (construita in 1886, in stil neoclasic, dupa planurile arhitectului Ion Socolescu) - azi Muzeul de Arta;
-Foisorul de Foc (1897);
-Liceul „Nicolae Balcescu“ (1897-1899, construit dupa planurile arhitectului Constantin Baicoianu);
-Prefectura veche (construita in 1898-1899, in stil neoclasic) - azi sediul Muzeului judetean;
-Tribunalul citeste...

Edificii culturale - Pitesti

Edificii culturale Pitesti:
-Institutul Pedagogic, infiintat in 1962 - azi Universitate cu sase facultati, 5220 studenti si 233 profesori (in anul universitar 1996-1997);
-Teatrul „Alexandru Davila“, infiintat in 1948, cu vechi traditii (in 1852 a luat fiinta, la Pitesti, prima trupa permanenta de teatru);
-Muzeul Judetean Arges (fondat in 1956) cuprinde colectii de arheologie si istorie, de arta moderna si contemporana si de stiintele naturii;
-Expozitie de Arta Naiva citeste...

Edificii religioase - Pitesti

Edificii religioase Pitesti:
-bisericile cu hramurile „Sfantul Dumitru“ (1409), „Buna Vestire“-Greci sau biserica lui Norocea Logofatul (1564, cu picturi murale interioare din secolul al XVII-lea si unele modificari din secolul al XVIII-lea, cu o clopotnita din 1752, refacuta in secolele XIX si XX) si „Sfantul Gheorghe“ sau Biserica Domneasca (ctitorie din 1656 a domnului Constantin Serban Basarab si a sotiei sale Balasa - valoros monument de arhitectura, avand deasupra pridvorului un foiso citeste...

Divertisment - Pitesti

Divertisment Pitesti:
-expozitie anuala florala „Simfonia lalelelor“ in luna mai (din 1977);

Agrement - Pitesti

Agrement Pitesti:
-parcul natural „Trivale“ (27 ha), constituit din stejari, tei, pini, artari, salcami s.a., a fost infiintat in anul 1900 si reamenajat in 1967;
-gradina zoologica;

Cai de comunicatie - Pitesti

Cai de comunicatie Pitesti:
-nod feroviar (statia de cale ferata a fost inaugurata la 13 septembrie 1872) si rutier al tarii, legat de Bucuresti printr-o autostrada (114 km), data in folosinta in 1969.