Orase | Harta Ocnele Mari

Orase - Ocnele Mari


     Prezentare generala Ocnele Mari | Asezare Ocnele Mari | Suprafata Ocnele Mari | Populatie Ocnele Mari | Densitate Ocnele Mari | Istoric Ocnele Mari | Obiective turistice Ocnele Mari | Obiective istorice Ocnele Mari | Edificii culturale Ocnele Mari | Edificii religioase Ocnele Mari | Divertisment Ocnele Mari | Locatii Ocnele Mari | Cazare Ocnele Mari | Agrement Ocnele Mari | Baze sportive Ocnele Mari | Sporturi Ocnele Mari | Cai de comunicatie Ocnele Mari | Monumente si statui Ocnele Mari |


Prezentare generala - Ocnele Mari

Prezentare generala Ocnele Mari:
Ocnele Mari, oras in judetul Valcea, situat in zona de contact a teraselor de pe dreapta vaii Oltului cu dealurile subcarpatice (Subcarpatii Valcii), la 310-320 m. altitudine, pe valea Paraului Sarat, la 15 km sud-vest de municipiul Ramnicu Valcea.
Populatie: 3582 locuitori (1 iulie 2001): 1788 de sex masculin si 1794 feminin.
Suprafata: 2,9 km2.
Densitatea: 1245 locuitori/km2.

Istoric - Ocnele Mari

Istoric Ocnele Mari:
-in perimetrul localitatii componente Ocnita au fost descoperite (1964) urmele unui complex de asezari omenesti din cea de-a doua Epoca a fierului (La Tene), identificat cu puternica cetate geto-dacica Buriduva (secolele III i.Hr.-I d.Hr.), aflata pe o inaltime (numita azi Cosota) fortificata cu terase, palisade si turnuri de aparare, in care s-au gasit fragmente de ceramica avand inscriptii in limba daca, cu litere grecesti sau latine gravate, obiecte din ceramica, une citeste...

Obiective turistice - Ocnele Mari

Obiective turistice Ocnele Mari:
-orasul Ocnele Mari este inclus in categoria statiunilor balneo-climaterice de interes general, cu functionare sezoniera, dispunand de un climat moderat, sedativ, cu veri racoroase (temperatura medie a lunii iulie este in jur de 20°C), ierni blande (in ianuarie temperatura medie este de –2 ) si precipitatii moderate ( 700 mm anual), in oras exista un lac (1000 m2 si 3 m. adancime maxima) cu apa sarata (216,3 g/l), cu caracter helio-termic (temperatura es citeste...

Edificii religioase - Ocnele Mari

Edificii religioase Ocnele Mari:
-biserica avand hramul „Adormirea Maicii Domnului“ (secolul XVI, refacuta si pictata in 1746);
-in localitatea componenta Slatioarele, se afla schitul cu acelasi nume, a carui biserica, cu hramul „Sfantul Nicolae“, a fost construita in anii 1568-1574 prin osardia Ecaterinei Salvareso, sotia domnului Alexandru II Mircea;
-in localitatea componenta Cosota, exista ruinele bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ (1560);
-in localitat citeste...

Monumente si statui - Ocnele Mari

Monumente si statui Ocnele Mari:
-Monument inchinat eroilor primului razboi mondial, dezvelit in 1925;