Orase | Harta Mizil

Orase - Mizil


     Prezentare generala Mizil | Asezare Mizil | Suprafata Mizil | Populatie Mizil | Densitate Mizil | Istoric Mizil | Obiective turistice Mizil | Obiective istorice Mizil | Edificii culturale Mizil | Edificii religioase Mizil | Divertisment Mizil | Locatii Mizil | Cazare Mizil | Agrement Mizil | Baze sportive Mizil | Sporturi Mizil | Cai de comunicatie Mizil | Monumente si statui Mizil |


Prezentare generala - Mizil

Prezentare generala Mizil:
Mizil, oras in judetul Prahova, situat in Campia Saratei, la contactul cu Subcarpatii de Curbura, la poalele Dealului Istrita, la 110-150 m. altitudine, pe cursul superior al raului Ghighiu si pe terasele vailor Budureasa si Tohaneanca, la 35 km est-nord-est de municipiul Ploiesti.
Populatia: 13487 locuitori (1 iulie 2001): 6637 de sex masculin si 6850 feminin.
Suprafata: 3,6 km2.
Densitatea: 4735 locuitori/km2.

Istoric - Mizil

Istoric Mizil:
-in perimetrul orasului au fost descoperite urme materiale din Epoca bronzului, precum si ceramica din secolele III-IV si VII-IX;
-localitatea apare mentionata documentar prima oara la 6 iulie 1585, intr-un act emis la cancelaria domnului Mihnea Turcitul, iar apoi la 30 septembrie 1591, intr-un act semnat de domnul Stefan Surdul, in care este consemnata cu numele Esteu (amintit si in anii 1610, 1612, 1616 etc.).in timpul domniei lui Constantin Brancoveanu (1688-1714);< citeste...

Edificii religioase - Mizil

Edificii religioase Mizil:
-bisericile avand hramurile „Sfantul Ioan“ (1857) si „Adormirea Maicii Domnului“ (1865). In localitatea componenta Fefelei se afla biserica cu hramul „Sfantul Nicolae“, construita in 1828 pe locul uneia din lemn, ce data din 1616.

Cai de comunicatie - Mizil

Cai de comunicatie Mizil:
-statie de cale ferata. (inaugurata la 13 septembrie 1872) si nod rutier.