Orase | Harta Iasi

Orase - Iasi


     Prezentare generala Iasi | Asezare Iasi | Suprafata Iasi | Populatie Iasi | Densitate Iasi | Istoric Iasi | Obiective turistice Iasi | Obiective istorice Iasi | Edificii culturale Iasi | Edificii religioase Iasi | Divertisment Iasi | Locatii Iasi | Cazare Iasi | Agrement Iasi | Baze sportive Iasi | Sporturi Iasi | Cai de comunicatie Iasi | Monumente si statui Iasi |


Prezentare generala - Iasi

Prezentare generala Iasi:
Iasi reprezinta cel mai mare oras din nord-estul Romaniei, resedinta judetului cu acelasi nume, fiind situat in zona de contact a Podisului Central Moldovenesc cu Campia Jijiei Inferioare (Campia Moldovei), in lunca si pe terasele raului Bahlui, la 45-95 m. altitudine.
Populatie: 348705 locuitori (1 iulie 2001): 167115 de sex masculin si 181590 feminin (al treilea oras al tarii, dupa Bucuresti si Constanta, ca numar de locuitori).
Suprafata: 95,3 km2. citeste...

Istoric - Iasi

Istoric Iasi:
-localitatea a avut o istorie indelungata si zbuciumata cu numeroase evenimente care i-au marcat existenta. Sapaturile arheologice, efectuate in vatra orasului, au scos la iveala o suprapunere de mai multe culturi materiale din Paleolitic, Neolitic (Cultura Cucuteni, mileniile IV-III i.Hr.). din perioada dacica (secolele III-IV d.Hr.) si din cea a feudalismului, atestand o continua locuire a acestor meleaguri;
-o mare dificultate cu care s-a confruntat asezarea a fost j citeste...

Obiective turistice - Iasi

Obiective turistice Iasi:
-in cartierul Nicolina din sud-sud-vestul municipiului Iasi exista un complex balneoclimateric de interes local, cu functionare permanenta, cu ape minerale (de sonda) sulfuroase (de mare concentratie), iodurate, clorurate, bromurate, sodice, bicarbonatate, hipotermale, indicate pentru tratarea afectiunilor reumatismale, a celor posttraumatice (stari dupa operatii pe muschi, articulatii si oase, stari dupa entorse, luxatii si fracturi), ginecologice (insuficienta ov citeste...

Obiective istorice - Iasi

Obiective istorice Iasi:
-arhitectura civila din municipiul Iasi este reprezentata prin mai multe constructii importante de o remarcabila frumusete: casa „Dosoftei“ (1677) in care a functionat o tiparnita si in care este amenajat, astazi, Muzeul tiparului; palatul lui Alexandru Ioan Cuza (1806), astazi Muzeul Unirii; palatul „Cantacuzino-Pascanu“ (fondata in secolul XVII, cu modificari din secolul XIX), astazi spital; palatul lui Mihai Sturdza, construit, in 1834-1848, dupa planurile arhite citeste...

Edificii culturale - Iasi

Edificii culturale Iasi:
-orasul Iasi este un puternic centru cultural-artistic, stiintific si de invatamant, cu vechi traditii. Rolul cultural pe care l-a jucat dintotdeauna ii confera statutul de oras cultural-stiintific al Romaniei. Aici a luat fiinta, in 1640, „Gimnaziul Vasilian” devenit „Academia Vasiliana“ - prima scoala superioara de limba greaca si slavona, intemeiata de Vasile Lupu (domn al Moldovei in perioada 1634-1653), pe langa Manastirea Trei Ierarhi;
-secolul XIX a fo citeste...

Edificii religioase - Iasi

Edificii religioase Iasi:
-biserica avand hramul „Sfantul Nicolae“ Domnesc, este ctitoria din 1491-1492 a lui Stefan cel Mare (cu unele adaugiri din secolul XVI), reconstruita in perioada 1884-1904 dupa planurile renumitului arhitect francez Andre Lecomte du Nouy. Este singurul monument pastrat in cadrul complexului Curtii Domnesti (care a fost intemeiata in 1434). Aici au fost unsi domnii Moldovei din secolul XVI si pana in 1859, motiv pentru care a primit si apelativul „domnesc”;
- citeste...

Monumente si statui - Iasi

Monumente si statui Iasi:
-dintre numeroasele statui si monumente care impodobesc orasul amintim: monumentele scriitorilor Vasile Alecsandri (sculptor Wladishiw Hegel, 1906), Mihail Kogalniceanu (sculptor Raffaello Romanelli, 1905), Mihai Eminescu (sculptor Faur Schmidt, 1929), Ion Creanga (sculptor Constantin Dimitriu-Barlad, 1932), Costache Negri (sculptor Richard Hette, 1935), Gheorghe Asachi (sculptor Ion Georgescu, 1888), Miron Costin (sculptor Wiadistaw Hegel, 1888), statuia lui Dimit citeste...

Cai de comunicatie - Iasi

Cai de comunicatie Iasi:
-aeroport, principal nod de comunicatii al tarii, din care se desprind cinci linii de cale ferata (statia de cale ferata a fost inaugurata la 1 iunie 1870) si sapte sosele modernizate, cu importanta mare in transportul intern si in cel de tranzit international.