Orase | Harta Husi

Orase - Husi


     Prezentare generala Husi | Asezare Husi | Suprafata Husi | Populatie Husi | Densitate Husi | Istoric Husi | Obiective turistice Husi | Obiective istorice Husi | Edificii culturale Husi | Edificii religioase Husi | Divertisment Husi | Locatii Husi | Cazare Husi | Agrement Husi | Baze sportive Husi | Sporturi Husi | Cai de comunicatie Husi | Monumente si statui Husi |


Prezentare generala - Husi

Prezentare generala Husi:
Husi, municipiu in judetul Vaslui, situat in depresiunea omonima, la 70-120 m. altitudine, la 45 km est-nord-est de municipiul Vaslui.
Populatie 32731 locuitori (1 iulie 2001): 16051 de sex masculin si 16680 femininl.
Suprafata: 5,2 km2.
Densitatea: 6346 locuitori/km2.

Istoric - Husi

Istoric Husi:
-sapaturile arheologice efectuate in perimetrul municipului Husi au scos la iveala vestigii datand din Neolitic, din prima si din cea de-a doua Epoca a fierului, iar pe un promontoriu de la marginea padurii Tatarani au fost identificate urmele unei asezari neolitice si o necropola de inhumatie apartinand Culturii Noua (secolul XIV-XII i.Hr.), cu un bogat material ceramic. Pe pantele de est ale Dealului Turbata (5 km de oras) au fost descoperite urmele a trei locuinte si un cup citeste...

Obiective istorice - Husi

Obiective istorice Husi:
-cladirea fostei Judecatorii (1802);
-cladirea fostului Tribunal (secolulXIX), azi Casa Armatei;
-conacul lui Mihail Ralea (inceputul secolul XX);

Edificii culturale - Husi

Edificii culturale Husi:
-Muzeu cu sectii de istorie, arheologie, stiintele naturii, arta plastica si etnografie;
-Muzeul memorial „Dimitrie Cantemir“;
-Muzeul viticulturii.

Edificii religioase - Husi

Edificii religioase Husi:
-biserica episcopala cu hramul „Sfintii Apostoli Petru si Pavel“, construita initial (1494-1495) prin grija lui Stefan cel Mare, cu prilejul intemeierii Episcopiei de Husi si reconstruita (1596-1599) de catre Ieremia Movila. Refacuta dupa stricaciunea provocata de cutremurul din 1692, biserica a fost incendiata de turci in 1711. Reparata din nou, de Nicolae Mavrocordat (1711 -1715), biserica a fost pustiita in 1740 de tatari, apoi refacuta (1756) prin stradania epi citeste...

Monumente si statui - Husi

Monumente si statui Husi:
-statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza; statuia voievodului Stefan cel Mare, dezvelita la 29 iunie 1995 (opera a sculptorilor Gheorghe Alupoaie si Vasile Pantea).

Cai de comunicatie - Husi

Cai de comunicatie Husi:
statie finala de cale ferata (inaugurata in 1890).