Orase | Harta Gherla

Orase - Gherla


     Prezentare generala Gherla | Asezare Gherla | Suprafata Gherla | Populatie Gherla | Densitate Gherla | Istoric Gherla | Obiective turistice Gherla | Obiective istorice Gherla | Edificii culturale Gherla | Edificii religioase Gherla | Divertisment Gherla | Locatii Gherla | Cazare Gherla | Agrement Gherla | Baze sportive Gherla | Sporturi Gherla | Cai de comunicatie Gherla | Monumente si statui Gherla |


Prezentare generala - Gherla

Prezentare generala Gherla:
Gherla, municipiu in judetul Cluj, situat in zona de contact a Dealurilor Dejului cu Dealurile Jimborului, la 252-261 m. altitudine, la confluenta raului Fizes cu Somesu Mic, la 45 km nord-est de municipiul Cluj-Napoca.
Populatie: 23941 locuitori (1 iulie 2001): 11694 de sex masculin si 12247 feminin.
Suprafata: 4,5 km2.
Densitatea: 5395 locuitori/km2.

Istoric - Gherla

Istoric Gherla:
-in arealul orasului au fost descoperite urmele unei asezari din perioada de trecere de la Neolitic la Epoca bronzului, apartinand Culturii Cotofeni (2500-1800 i.Hr.), in care s-au gasit un vas ceramic cilindric, o statueta din bronz a unui satir s.a.;
-in partea de sud a orasului au fost identificate vestigiile unui castru roman (secolele II-III d.Hr.), in jurul caruia s-a dezvoltat o asezare civila romana, in care s-au gasit o aplica din bronz, cu decor figurat, in citeste...

Obiective istorice - Gherla

Obiective istorice Gherla:
-castelul-cetate „Martinuzzi“, construit in anii 1541-1551, in stilul Renasterii, dupa planurile arhitectului italian Domenico da Bologna, in folosul cardinalului Martinuzzi si transformat in penitenciar;
-casele „Karacsony“, „Laszloffy” s.a., in stil baroc (secolul XVIII);

Edificii culturale - Gherla

Edificii culturale Gherla:
-Muzeul cu sectii de arheologie si istorie (exponate din Paleolitic, Neolitic, din Epoca metalelor, unelte dacice, heraldica ctc.) si de etnografie.

Edificii religioase - Gherla

Edificii religioase Gherla:
-biserica armeano-catolica „Solomon“ (1723-1724);
-catedrala armeneasca avand hramul „Sfanta Treime“, edificiu in stil baroc si neoclasic, de mari proportii, construit in perioada 1784-1798;
-bisericile ortodoxe, din lemn, cu acelasi hram - „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil“, in localitatile componente Baita (secolul XV) si Silivas (1827).

Cai de comunicatie - Gherla

Cai de comunicatie Gherla:
-statie de cale ferata si nod rutier.