Orase | Harta Filiasi

Orase - Filiasi


     Prezentare generala Filiasi | Asezare Filiasi | Suprafata Filiasi | Populatie Filiasi | Densitate Filiasi | Istoric Filiasi | Obiective turistice Filiasi | Obiective istorice Filiasi | Edificii culturale Filiasi | Edificii religioase Filiasi | Divertisment Filiasi | Locatii Filiasi | Cazare Filiasi | Agrement Filiasi | Baze sportive Filiasi | Sporturi Filiasi | Cai de comunicatie Filiasi | Monumente si statui Filiasi |


Prezentare generala - Filiasi

Prezentare generala Filiasi:
Filiasi, oras in judetul Dolj, situat in zona de contact a Dealurilor Amaradiei cu terasele de pe stanga raului Jiu, la 110 m. altitudine, la 37 km nord-vest de municipiul Craiova.
Populatia: 20374 locuitori (1 iulie 2001): 10159 de sex masculin si 10215 feminin.
Suprafata: 4,4 km2.
Densitatea: 4603 locuitori/km2.

Istoric - Filiasi

Istoric Filiasi:
-in arealul orasului a fost descoperit un tezaur monetar din secolul XVIII;
-localitatea apare mentionata documentar ca sat, intr-un act emis de catre domnul Alexandru II Mircea la 1 ianuarie 1573;
-declarat oras la 17 februarie 1968, Filiasi are in subordine administrativa sase sate: Almajel, Balta, Braniste, Fratostita, Racarii de Sus si Uscaci.

Edificii religioase - Filiasi

Edificii religioase Filiasi:
-biserica avand hramul „Sfantul Nicolae“ (secolul XVII, refacuta in 1805 si in 1900 si renovata in 1921) atribuita lui Dumitru Filisanu;
-biserica „Sfantul Nicolae“ (1750-1755, reparata in 1904, 1910, 1932), in satul Fratostita;

Monumente si statui - Filiasi

Monumente si statui Filiasi:
-mausoleul familiei Filisanu (1865-1868).

Cai de comunicatie - Filiasi

Cai de comunicatie Filiasi:
nod feroviar (statia de cale ferata a fost inaugurata la 5 ianuarie 1875) si rutier.