Orase | Harta Fieni

Orase - Fieni


     Prezentare generala Fieni | Asezare Fieni | Suprafata Fieni | Populatie Fieni | Densitate Fieni | Istoric Fieni | Obiective turistice Fieni | Obiective istorice Fieni | Edificii culturale Fieni | Edificii religioase Fieni | Divertisment Fieni | Locatii Fieni | Cazare Fieni | Agrement Fieni | Baze sportive Fieni | Sporturi Fieni | Cai de comunicatie Fieni | Monumente si statui Fieni |


Prezentare generala - Fieni

Prezentare generala Fieni:
Fieni, oras in jud Dambovita, situat in zona de contact a Subcarpatilor Ialomitei cu prelungirile sudice ale Muntilor Bucegi, la 436 m. altitudine, la confluenta raului Ialomita cu Ialomicioara, la 26 km nord de municipiul Targoviste.
Populatie: 8015 locuitori (1 iulie 2001): 3864 de sex masculin si 4151 feminin.
Suprafata: 7,7 km.
Densitalea: 1059 locuitori/km.

Istoric - Fieni

Istoric Fieni:
-localitatea este mentionata documentar ca sat la 14 iulie 1532, intr-un act emis de domnul Vlad Inecatul, in care se specifica faptul ca locuitorii acestei asezari erau plaiesi (pazitori ai hotarelor de trecere peste Muntii Bucegi);
-declarat oras la 17 februarie 1968, Fieni are in subordine administrativa satele Berevoesti si Costesti.

Edificii religioase - Fieni

Edificii religioase Fieni:
-biserica avand triplu hram - „Sfantul Nicolae, Cuvioasa Parascheva si Sfantul Dumitru“ (1804).

Cai de comunicatie - Fieni

Cai de comunicatie Fieni:
-statie de cale ferata.