Orase | Harta Dragasani

Orase - Dragasani


     Prezentare generala Dragasani | Asezare Dragasani | Suprafata Dragasani | Populatie Dragasani | Densitate Dragasani | Istoric Dragasani | Obiective turistice Dragasani | Obiective istorice Dragasani | Edificii culturale Dragasani | Edificii religioase Dragasani | Divertisment Dragasani | Locatii Dragasani | Cazare Dragasani | Agrement Dragasani | Baze sportive Dragasani | Sporturi Dragasani | Cai de comunicatie Dragasani | Monumente si statui Dragasani |


Prezentare generala - Dragasani

Prezentare generala Dragasani:
Dragasani, municipiu in judetul Valcea, situat in zona de contact a Piemontului Citetului cu terasele de pe dreapta Oltului, la 140 m. altitudine, la 54 km sud de municipiul Ramnicu Valcea.
Populatie: 22436 locuitori (1 iulie 2001): 10787 de sex masculin si 11649 feminin.
Suprafata: 6,2 km2.
Densitatea: 3 633 locuitori/km2.

Istoric - Dragasani

Istoric Dragasani:
-in perimetrul municipiului Dragasani, in cartierul Momotesti, au fost identificate urmele unei asezari civile dacice si ale castrului roman numit Rusidava, situate pe drumul antic ce ducea de la orasul Romula (azi satul Reaca, comuna Dobrosloveni, judetul Olt) la Apulum (azi Alba Iulia);
-prima mentiune documentara a localitatii dateaza din 7 iunie 1535;
-in secolul XVIII apare consemnata ca targ, iar in catagrafia din 1833 figureaza ca oras;
-la 29 citeste...

Edificii culturale - Dragasani

Edificii culturale Dragasani:
-Muzeu al viei si vinului (inaugurat in 1983);
-Casa memoriala „Gib Mihaescu“.

Edificii religioase - Dragasani

Edificii religioase Dragasani:
-bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului“ (1793, reparata in 1870 si 1881). „Sfantul Ilie“ (secolul XVIII, cu fresce originare) si „Sfantul Nicolae“ (1826-1835, cu picturi murale originale);

Monumente si statui - Dragasani

Monumente si statui Dragasani:
-Monumentul eteristilor (dezvelita in 1881);
-Monumentul eroilor din primul razboi mondial;
-statuia lui Tudor Vladimirescu.

Cai de comunicatie - Dragasani

Cai de comunicatie Dragasani:
-statie de cale ferata (inaugurata la 13 decembrie 1886) si nod rutier.