Orase | Harta Draganesti Olt

Orase - Draganesti Olt


     Prezentare generala Draganesti Olt | Asezare Draganesti Olt | Suprafata Draganesti Olt | Populatie Draganesti Olt | Densitate Draganesti Olt | Istoric Draganesti Olt | Obiective turistice Draganesti Olt | Obiective istorice Draganesti Olt | Edificii culturale Draganesti Olt | Edificii religioase Draganesti Olt | Divertisment Draganesti Olt | Locatii Draganesti Olt | Cazare Draganesti Olt | Agrement Draganesti Olt | Baze sportive Draganesti Olt | Sporturi Draganesti Olt | Cai de comunicatie Draganesti Olt | Monumente si statui Draganesti Olt |


Prezentare generala - Draganesti Olt

Prezentare generala Draganesti Olt:
Draganesti-Olt, oras in judetul Olt, situat in zona de contact a Campiei Boian cu lunca si cu terasele de pe stanga raului Olt, la 100 m. altitudine, la 36 km sud-sud-est de municipiul Slatina.
Populatie: 13081 locuitori (1 iulie 2001): 6419 de sex masculin si 6662 feminin.
Suprafata: 4 km2.
Densitatea: 3306 locuitori/km2.

Istoric - Draganesti Olt

Istoric Draganesti Olt:
-in arealul orasului au fost descoperite (1993) vestigiile unei asezari neolitice, apartinand Culturii Gumelnita (mileniul IV-III i.Hr.), si o necropola. Din Epoca bronzului au fost identificate urme ale purtatorilor Culturii Glina III Schneckenberg (secolele XVIII-XVI i.Hr.), iar din perioada daco-romana au fost scoase la iveala numeroase fragmente ceramice;
-localitatea apare mentionata documentar prima oara la l iunie 1526, intr-un act emis de domnul Radu d citeste...

Obiective istorice - Draganesti Olt

Obiective istorice Draganesti Olt:
In satul Comani se afla conacul „Leontopol“ (1900)

Edificii religioase - Draganesti Olt

Edificii religioase Draganesti Olt:
-biserica ortodoxa cu hram dublu - „Sfantul Nicolae si Cuvioasa Parascheva“ (1775);
-bisericile cu hramurile „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil“ (1830) si „Adormirea Maicii Domnului“ (1864); cladirea Primariei (1890);
-in satul Comani se afla ruinele bisericii fostului schit, datand din 1770, bisericile cu hramurile „Cuvioasa Parascheva“ (1832) si „Sfintii Imparati Constantin si Elena“ (1856).

Cai de comunicatie - Draganesti Olt

Cai de comunicatie Draganesti Olt:
-statie de cale ferata si nod rutier.