Orase | Harta Cehu Silvaniei

Orase - Cehu Silvaniei


     Prezentare generala Cehu Silvaniei | Asezare Cehu Silvaniei | Suprafata Cehu Silvaniei | Populatie Cehu Silvaniei | Densitate Cehu Silvaniei | Istoric Cehu Silvaniei | Obiective turistice Cehu Silvaniei | Obiective istorice Cehu Silvaniei | Edificii culturale Cehu Silvaniei | Edificii religioase Cehu Silvaniei | Divertisment Cehu Silvaniei | Locatii Cehu Silvaniei | Cazare Cehu Silvaniei | Agrement Cehu Silvaniei | Baze sportive Cehu Silvaniei | Sporturi Cehu Silvaniei | Cai de comunicatie Cehu Silvaniei | Monumente si statui Cehu Silvaniei |


Prezentare generala - Cehu Silvaniei

Prezentare generala Cehu Silvaniei:
Cehu Silvanei, oras in judetul Salaj situat la poalele de nord-vest ale Dealurilor Salajului, la 320 m. altitudine pe raul Salaj, la 34 km nord de municipiul Zalau.
Populatie: 8311 locuitori (1 iulie 2001): 3959 de sex masculin si 4352 feminin.
Suprafata: 8,3 km2.
Densitatea: 1040 locuitori/km2.

Istoric - Cehu Silvaniei

Istoric Cehu Silvaniei:
-localitatea este mentionata documentar ca sat din 1405, iar ca targ in 1566. In 1592, Sigismund Bathori acorda targului si cetatii de aici privilegiul de autoconducere; este devastat de turci in 1670;
-declarat oras la 17 februarie 1968, orasul are in subordine administrativa 4 sate: Horoatu Cehului, Motis, Nadis, Ulciug.

Obiective istorice - Cehu Silvaniei

Obiective istorice Cehu Silvaniei:
-cetatea, construita din lemn si pamant, mentionata documentar in 1319 care a apartinut regelui ungur Carol I Robert de Anjou a fost devastata in 1670 de turci;
-castel construit in 1526 de comitele Dragfi Janos;

Edificii religioase - Cehu Silvaniei

Edificii religioase Cehu Silvaniei:
-biserica reformata, in stil gotic, este ctitoria familiei Dragu (catolicizata si maghiarizata cu numele Dragfi) din anul 1519 (cu adaugari din 1801. 1845, 1905; turn din 1614), care pana in 1540 a functionat ca biserica romano-catolica, dupa care a intrat in posesia reformatilor;
-bisericile din lemn, ortodoxe, cu hramurile „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil“ (1732), „Adormirea Maicii Domnului“ (1781) si „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil“ ( citeste...

Cai de comunicatie - Cehu Silvaniei

Cai de comunicatie Cehu Silvaniei:
-statie finala de cale ferata si nod rutier.