Orase | Harta Campina

Orase - Campina


     Prezentare generala Campina | Asezare Campina | Suprafata Campina | Populatie Campina | Densitate Campina | Istoric Campina | Obiective turistice Campina | Obiective istorice Campina | Edificii culturale Campina | Edificii religioase Campina | Divertisment Campina | Locatii Campina | Cazare Campina | Agrement Campina | Baze sportive Campina | Sporturi Campina | Cai de comunicatie Campina | Monumente si statui Campina |


Prezentare generala - Campina

Prezentare generala Campina:
Campina, municipiu in judetul Prahova, situat in zona Subcarpatilor Prahovei, la 426 m. altitudine, pe stanga vaii Prahova, la 33 km nord-vest de Ploiesti.
Populatie: 40185 locuitori (1 iulie 2001): 19100 de sex masculin si 21085 feminin.
Suprafata: 7,4 km2.
Densitatea: 5471 locuitori/km2.

Istoric - Campina

Istoric Campina:
-prima mentiune documentara a localitatii, dateaza din 1503. In 1593 aparea in documente ca punct de vama pe drumul spre Transilvania, in 1663 devine targ (consemnat ca atare de cronicarul Miron Costin in 1684), iar in 1866 este ridicat la rangul de oras;
-in 1890, la Campina se ridica prima schela petroliera din tara, iar in 1895 se construieste rafinaria „Fabrica Noua“, pe atunci cea mai mare din Europa;
-la Campina au avut loc puternice actiuni greviste ale citeste...

Edificii culturale - Campina

Edificii culturale Campina:
-Institut de cercetari pentru foraj si extractie (1910);
-Muzeele memoriale inchinate pictorului Nicolae Grigorescu (peste 100 exponate), amenajat intr-o cladire construita in 1902-1904, restaurata recent, si scriitorului B.P.Hasdeu (castel construit in 1893-1898, cu documente, fotografii, manuscrise care privesc viata marelui om de cultura si a fiicei sale, Iulia Hasdeu).

Edificii religioase - Campina

Edificii religioase Campina:
-biserica „Sfantul Nicolae“ a fostului schit „Slobozia“ construita in 1714, cu picturi murale la interior, refacute in secolul XX;
-biserica de la han, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ a fostei manastiri Poiana, construita in jurul anului 1711 din initiativa spatarului Toma Cantacuzino, azi in ruina;
-biserica „Sfanta Treime“ (1828, reparata in 1887);
-casa parohiala a fostei staretii a schitului „Slobozia“ (1840).

Cai de comunicatie - Campina

Cai de comunicatie Campina:
statie de cale ferata. (inaugurata la 10 iunie 1879) si nod rutier.