Orase | Harta Barlad

Orase - Barlad


     Prezentare generala Barlad | Asezare Barlad | Suprafata Barlad | Populatie Barlad | Densitate Barlad | Istoric Barlad | Obiective turistice Barlad | Obiective istorice Barlad | Edificii culturale Barlad | Edificii religioase Barlad | Divertisment Barlad | Locatii Barlad | Cazare Barlad | Agrement Barlad | Baze sportive Barlad | Sporturi Barlad | Cai de comunicatie Barlad | Monumente si statui Barlad |


Prezentare generala - Barlad

Prezentare generala Barlad:
Barlad, municipiu in judetul Vaslui, situat pe raul Barlad, intre prelungirile de sud-est ale Colinelor Tutovei si cele de sud-vest ale Colinelor Falciului, la 70-120 m. altitudine.
Populatie: 78021 locuitori (1 iulie 2001): 38086 de sex masculin si 39935 feminin.
Suprafata: 10,2 km2.
Densitatea: 7703 locuitori/km2.

Istoric - Barlad

Istoric Barlad:
-veche asezare, cu vestigii materiale din secolul IX i.Hr., din secolul IV d.Hr. (ceramica de tip Santana de Mures, coarne de cerb, diferit prelucrate) si din secolul IX-XII;
-mentionat documentar pentru prima oara in 1174, intr-o cronica ruseasca, apoi in 1401, iar ca targ, in 1408, si ca punct de vama, intr-un hrisov emis de domnul Alexandru cel Bun, in anul 1422 si din nou ca targ, in 1495;
-incendiat si pradat de hoardele tatare in noiembrie 1439, in 1440, citeste...

Obiective istorice - Barlad

Obiective istorice Barlad:
-urmele unei cetati de pamant, construita de Stefan cel Mare in 1476;
-casele Lamandi (1830), Sutu (1840), Alexandru Tuduri (1840, cu transformari din secolul XX), Miclescu (1850), Deciu (1896-1901), azi Scoala de muzica si arta plastica;
-cladirea fostului spital „Elena Beldiman“ (1866);
-Liceul „Gheorghe Rosca-Codreanu“ (1886); cladirea vechii Prefecturi (ridicata inainte de 1890), azi Muzeul „Vasile Parvan“;
-cladirea teatrului „Vic citeste...

Edificii culturale - Barlad

Edificii culturale Barlad:
-Teatrul „Victor Ion Popa'';
-Muzeul „Vasile Parvan“, cu sectii de istorie, arheologie, etnografie, arta si stiintele naturii.
-busturile scriitorilor Costache Negri (1945, sculptor Ginette Sontha), Victor Ion Popa (1945, sculptor Florica Hociung) si Al. Vlahuta (sculptor Ion Dimitriu-Barlad).

Edificii religioase - Barlad

Edificii religioase Barlad:
-biserica „Sfantul Gheorghe“, ctitorie din 1496 a domnului Stefan cel Mare si Sfant, reconstruita de Vasile Lupu, in 1636;
-biserica „Sfantul Dumitru“(1636);
-biserica „Sfantul Gheorghe“a breslei abagiilor, construita in 1818 si refacuta in 1925, cu turn-clopotnita din 1857; biserica ridicata prin stradania lui Stroe Belloescu, in 1808;
-bisericile avand dublu hram - „Sfantul Spiridon si Buna Vestire“ (1825) si „Vovidenia si Sfanta Parascheva citeste...

Cai de comunicatie - Barlad

Cai de comunicatie Barlad:
Cai de comunicatie: statie de cale ferata (inaugurata la 13 septembrie 1872), nod rutier.