Orase | Harta Bals

Orase - Bals


     Prezentare generala Bals | Asezare Bals | Suprafata Bals | Populatie Bals | Densitate Bals | Istoric Bals | Obiective turistice Bals | Obiective istorice Bals | Edificii culturale Bals | Edificii religioase Bals | Divertisment Bals | Locatii Bals | Cazare Bals | Agrement Bals | Baze sportive Bals | Sporturi Bals | Cai de comunicatie Bals | Monumente si statui Bals |


Prezentare generala - Bals

Prezentare generala Bals:
Bals, oras in judetul Olt, in zona de contact a Campiei Romanati cu Podisul Getic, la 150 m. altitudine, pe raul Oltet, la 24 km sud de municipiul Slatina.
Populatie: 22476 locuitori (1 iulie 2001): 11083 de sex masculin si 11393 feminin.
Suprafata: 37 km2.
Densitatea 629 locuitori/km2.

Istoric - Bals

Istoric Bals:
-orasul este amintit documentar ca sat prima oara in 1477, iar apoi in 1564. La inceputul secolului XIX, era o comuna mare, cu peste 5000 locuitori, cu trei targuri pe an, iar in a doua jumatate a secolului XIX, s-a dezvoltat ca centru agricol, fiind declarat oras in 1921. Are in subordine administrativa 2 localitati componente (Corbeni si Romana) si un sat (Teis).

Edificii culturale - Bals

Edificii culturale Bals:
-Muzeul de istorie si arheologie;

Edificii religioase - Bals

Edificii religioase Bals:
-bisericile cu hramul „Sfintii Voievozi“ (inainte 1743), „Sfantul Dumitru si Sfantul Stefan“ (1752-1768), „Cuvioasa Parascheva“ (1812-1824);
-in localitatea componenta Corbeni se afla biserica avand hramul „Adormirea Maicii Domnului“ (1833), iar in satul Teis, biserica avand hramul „Cuvioasa Parascheva“ (1882).

Cai de comunicatie - Bals

Cai de comunicatie Bals:
Cai de comunicatie: statie de cale ferata (inaugurata la 5 ianuarie 1875) si nod rutier.