Orase | Harta Alesd

Orase - Alesd


     Prezentare generala Alesd | Asezare Alesd | Suprafata Alesd | Populatie Alesd | Densitate Alesd | Istoric Alesd | Obiective turistice Alesd | Obiective istorice Alesd | Edificii culturale Alesd | Edificii religioase Alesd | Divertisment Alesd | Locatii Alesd | Cazare Alesd | Agrement Alesd | Baze sportive Alesd | Sporturi Alesd | Cai de comunicatie Alesd | Monumente si statui Alesd |


Prezentare generala - Alesd

Prezentare generala Alesd:
Alesd, oras in judetul Bihor, situat in Depresiunea Vad-Borod, la poalele de sud-vest ale Muntilor Plopis si cele de nord ale Muntilor Padurea Craiului, la 224 m. altitudine, pe dreapta vaii Crisului Repede, la 38 km est de municipiul Oradea.
Populatie: 10792 locuitori (1 iulie 2001): 5339 de sex masculin si 5453 feminin.
Suprafata: 72 km2.
Densitatea 151,2 locuitori/km2.

Istoric - Alesd

Istoric Alesd:
-localitatea apare mentionata documentar in perioada 1291-1294, cu numele Villa Elusd, intr-un regitru de dijme ale Episcopiei romano-catolice din Oradea, apoi, in 1332, este consemnata cu denumirea Sacerdos de Villa Elesd, iar in 1622, cu toponimul Elesd;
-in a doua jumatate a secolului al XIII-lea, in apropiere de Alesd a fost construita, pe un pinten de calcar, cetatea Piatra Soimului, mentionata documentar, prima oara, in 1306. In perioada 1658-1660, cetatea Piatra citeste...

Obiective turistice - Alesd

Obiective turistice Alesd:
-Punct fosilifer, cu resturi de reptile mezozoice (din Triasic), in localitatea componenta Pestis.

Obiective istorice - Alesd

Obiective istorice Alesd:
-in localitatea componenta Pestis, se afla cetatea Piatra Soimului (secolul al XIII-lea), de plan poligonal, cu bastioane.
-castelele „Batthyanyi“ (1830) si „Moscovits“ (1850); castelul de vanatoare (1891-1894);

Edificii religioase - Alesd

Edificii religioase Alesd:
-in localitatea componenta Tinaud se afla biserica cu hramul „Sfantul Dumitru“, ctitorie din 1658-1659 a lui Constantin Serban Basarab, domn al Tarii Romanesti (1654-1658), reconstruita in 1828 si reparata in 1910, ce pastreaza icoane atribuite lui David din Pitesti;
-in localitatea componenta Pestis, se afla biserica din lemn cu hramul „Buna vestire“ (1797, cu iconostas din 1810);

Cai de comunicatie - Alesd

Cai de comunicatie Alesd:
Orasul Alesd este nod rutier