Munti | Harta Obcina Mare

Munti - Obcina Mare


     Prezentare generala Obcina Mare | Asezare Obcina Mare | Alcatuire geologica Obcina Mare | Relief Obcina Mare | Retea hidrografica Obcina Mare | Clima Obcina Mare | Vegetatia Obcina Mare | Fauna Obcina Mare | Asezari Obcina Mare | Obiective turistice Obcina Mare | Obiective istorice Obcina Mare | Divertisment Obcina Mare | Cazare Obcina Mare | Locatii Obcina Mare | Trasee turistice Obcina Mare | Cai de comunicatie Obcina Mare |


Prezentare generala - Obcina Mare

Prezentare generala Obcina Mare:
Asezare geografica:
-acest complex muntos, format din mai multe culmi prelungi, joase, situat in nord-estul Carpatilor Orientali, pe teritoriul judetului Suceava, intre granita cu Ucraina (la nord), Podisul Sucevei (la est), zonele depresionare Gura Humorului-Campulung Moldovenesc-Depresiunea Dornelor (la sud) si valea superioara a Bistritei Aurii (la vest);
-Obcinile Bucovinei cuprind trei mari subunitati, dispuse paralel pe directia nord-vest citeste...

Asezare - Obcina Mare

Asezare Obcina Mare:
-acest complex muntos, format din mai multe culmi prelungi, joase, situat in nord-estul Carpatilor Orientali, pe teritoriul judetului Suceava, intre granita cu Ucraina (la nord), Podisul Sucevei (la est), zonele depresionare Gura Humorului-Campulung Moldovenesc-Depresiunea Dornelor (la sud) si valea superioara a Bistritei Aurii (la vest);
-Obcinile Bucovinei cuprind trei mari subunitati, dispuse paralel pe directia nord-vest/sud-est, separate de vaile superioare citeste...

Alcatuire geologica - Obcina Mare

Alcatuire geologica Obcina Mare:
-Obcina Mare se compune din flis cretacic si paleogen (gresii, sisturi bituminoase, calcare, argile).

Relieful - Obcina Mare

Relieful Obcina Mare:
-prima trasatura a Obcinilor Bucovinei o reprezinta inaltimea redusa a reliefului acestora, care scad de la vest catre est. Se prezinta ca niste culmi prelungi, nu prea inalte (1000-1500 m altitudine), bine impadurite cu molid, dominate de mai multe varfuri de peste 1300 m altitudine, fragmentate de vai, in cadrul carora apar mici bazinete depresionare;
-o alta trasatura generala a reliefului o constituie paralelismul culmilor si vailor, pe directia nord-vest/su citeste...

Reteaua hidrografica - Obcina Mare

Reteaua hidrografica Obcina Mare:
Reteaua hidrografica este densa, Obcina Mare fiind marginita la nord de Valea Sucevei, la vest de Valea Moldovitei iar la Sud de Valea Moldovei.

Clima - Obcina Mare

Clima Obcina Mare:
-zona Obcinelor Bucovinei prezinta o clima rece (media temperaturii anuale este de 6°C pe vai si 2°C pe culmi) si umeda (precipitatiile insumeaza peste 1000 mm anual);
-vanturile predominante bat din sud-vest, dar isi pot modifica directia in functie de configuratia reliefului.

Vegetatia - Obcina Mare

Vegetatia Obcina Mare:
-Obcinile Bucovinei sunt acoperite in cea mai mare parte, in special in zona centrala, cu paduri de fag (Fagus sylvatica) mai ales in partea de est a Obcinei Mari, unde mai apar si exemplare de brad (Abies alba). Mai intalnim specii de mesteacan (Betula verrucosa), plop (Populus tremula), paltin (Acer pseudoplatanus) etc;
-existenta unor paduri amestecate (molid, brad si fag) se intalnesc pe versantul vestic al Obcinei Mari, Depresiunea Moldovita, versantul est citeste...

Fauna - Obcina Mare

Fauna Obcina Mare:
-fauna este specifica muntilor carpatici de altitudine joasa si medie. Cele mai bine reprezentate sunt mamiferele ca ursul brun (Ursus arctos), rasul (Lynx lynx), lupul (Canis lupus), vulpea (Canis vulpes), veverita (Sciurus vulgaris), pisica salbatica (Felis silvestris), cerbul carpatin (Cervus elephus), jderul (Martes martes), ierunca (Tetrastes bonasia);
-pasarile sunt reprezentate de cocosul de mesteacan (Lyurus tetrix), cocosul de munte (Tetrao urogallus) etc.

Obiective turistice - Obcina Mare

Obiective turistice Obcina Mare:
-Rezervatia Ciumarna se situeaza pe o panta impadurita din apropierea catunului cu acelasi nume (comuna Vatra Moldovitei). Aceasta rezervatie a fost creata pentru protejarea plantei de mare interes stiintific Trientalis europaea, raritate europeana.

Trasee turistice - Obcina Mare

Trasee turistice Obcina Mare:
1 - Banda rosie
Satul Brodina - Varful Silhoaia - Varful Strejitca - Varful Hotaru - Varful Poiana Prislop - Poiana Marului - Varful Scoruset - Varful Bobeica - Varful Tocila - Gura Humorului

2 - Triunghi albastru
Satul Argel - Paraul Roscova - Varful Magura - Muntele Strigoaia - Manastirea Putna - Satul Straja


3 - Banda galbena
Moldovita - Muntele Timotei - Sub Varful Poiana Buzova - Dealul Ogli citeste...